Үрс Сарин байр

Үрс Сарин байр

Хальмгт Үрс Сарин ѳдрмүд эклв. Әрүн чинртә эн сар хѳн сарин 12-ас авн мѳчн сарин 10 күртл болхмн. Бурхн Багшин һурвн алдр үүлдврлә эн әрүн сарин кем залһлдата.

Эн байр һазр ноһарч, цуг эргндк сәәхрҗ, малыннь тѳлән авад, цаһан идән элвг делвг болснд байрлҗ кедг бәәҗ. Урднь әмтн йир олар хурҗ байран кедг бәәснь дегтрмүдәс олгдна. Нег хотнд хурад, байр-нәр һарһад, марһа кедг. «Далн хойр худл», яс кемәлһәр марһад, нәрн шинҗ үзүләд, магтал-шаваш хаяд, нәәрән давулдг.

Хѳн сарин 16-д Һанц модна, энд дүӊгәҗәх олн суврһна ѳѳр Хальмгин шаҗн ламин һардврт һазр тәклһнә мѳргүл болв.

Шаҗна номин зокалар Бурхн Багш цуг һурвн үүлдвр күцәсн кемнь эндрк ѳдрин литәр хәләхлә, эн җилин хѳн сарин 26-ла ирлцҗәнә. Эн ѳдр Бурхн Багшин Алтн сүмд ик мѳргүл болхмн.

Шаҗнд шүтдг әмтн эн ѳдрмүдлә хотан гиигләд, мах, заһс, ѳндг идлго, маань умшҗ, цуг әмтә тоотын эрүл-мендин тѳлә зальврна.

Үрс Сарин ѳдрмүдлә хурлд одад, суврһна ѳѳгүр мѳргҗ йовхла, әрүн нань чигн һазрт күрч мѳргхлә йир туста болхмн.

13:29
622
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.